COSME – Акселерація та масштабування інноваційних рішень в індустрії моди на засадах сталості та циркулятивності

Заклик програми COSME щодо подання пропозицій націлених на підтримання перехіду малих компаній індустрії моди до більш сталих та циркулятивних  (замкнутого циклу) бізнес-моделей.

І індустрія моди, і громадянське суспільство визнають необхідність звернутися до більш сталого підходу у виробництві та споживанні продукції індустрії. Тим не менш, багато малих компаній у цьому секторі не усвідомлюють вигод, яких вони можуть отримати від прийняття відновлюваних та регенеративних бізнес-моделей та процесів.

Загальні та конкретні цілі
Загальна ціль – підвищення конкурентоспроможності та покращення екологічних показників європейської індустрії моди шляхом нарощування потенціалу та підтримки малого бізнесу в секторі, забезпечення їх сталості та перетворити їх бізнес-модель на більш циркулярну.
Конкретні цілі діяльності:
– cприяння транскордонному / транснаціональному співробітництву з підтримки передач знань та найкращих практик з питань сталих засад та економік замкнутого циклу в індустрії моди;
– організація діяльність з розбудови потенціалу та підтримки МСП, дизайнерів та стартапів в індустрії моди, бажаючих стати більш стійкими та перетворити свою бізнес-модель на циркулярну (замкнутого циклу);
– забезпечення технічною та фінансовою підтримкою МСП, дизайнерів та стартапів, що дозволило б їм масштабувати інноваційні програми, продукти, процеси чи ідеї з сталого та кругового (замкнутого циклу) функціонування індустрії моди.

Теми та пріоритети
Цей заклик для подання пропозицій має на меті підтримати перехід малих компаній в індустрії моди до більш сталих та кругових (замкнутого циклу) бізнес-моделей.
Для цілей цього конкурсу пропозицій застосовується така термінологія:
‘сталість’ обмежується впливом господарських операцій/діяльності та діяльності людини на навколишнє середовище;
‘кругова\циркулярна’ відноситься до системи виробництва та споживання, яка є відновлювальною та регенеративною, і в якому вхідні ресурси, відходи, викиди та використання енергії мінімізовані;
‘індустрія моди’ включає текстиль, одяг, взуття, шкіру та аксесуари. Люнцюг індустрії включає різні етапи: (1) виробництво (включаючи дизайн); (2) послуги; (3) маркетинг; (4) роздрібна торгівля; (5) термін використання / термін експлуатації (наприклад, репарація / перетворення / переробка).

Консорціум повинен складатись не менше як з 4 (чотирьох) юридичних осіб, що представляють не менше як 3 (три) різні країни-члени ЄС та/або країни-учасниці COSME. Принаймні 1 (один) член консорціуму повинен бути організацією, яка працює у більш ніж 2 (двох) країнах-членах ЄС.

Для досягнення загальної та конкретних цілей цього конкурсу, обраний транснаціональний консорціум повинен створити схему підтримки бізнесу для малих та середніх підприємств, дизайнерів та стартапів в індустрії моди, готових стати більш сталими та перейти до більш кругової бізнес-моделі.

Консорціум може надавати фінансову підтримку щонайменше 25 -ти й до максимум 35 партнерств, в ких принаймні один член є МСП або мікрокомпанією або самозайнятим фахівцем. Сума одноразової суми в таким випадках може становити 10 000 – 15 000 євро, і визначатиметься в залежності від розробки запропонованої схеми підтримки бізнесу.

Загальний бюджет, призначений для співфінансування проектів (до 75%), оцінюється в 3 500 000 євро.
Максимальний грант на проєкт очікується до 875 000,00 євро.

Кінцевий термін подання заявки – 17/12/2019 17:00 (CET) Brussels

Термін початку проєктів  липень 2020

Максимальна тривалість проєктів  36 місяців.
Мінімальна тривалість проєктів  24 місяці.

Додаткова інформація доступна за посиланням.

Підтримка надається за запитом.

Напишіть відгук