Наша місія

Метою громадської організації «Фонд розвитку міста Одеси» є підвищення добробуту та якості життя населення міста, сприяння соціально-економічному розвитку м. Одеси, забезпечення стійких темпів якісного економічного зростання міста, підвищенню енергоефективності, посилення конкурентних позицій Одеси в Україні та в світі, сприяння участі громадськості, інших організацій та установ в соціально-економічному розвитку Одеси.

ГО «Фонд розвитку міста Одеси» була створена у 2003 р. під назвою «Союз підприємців Одеського економічного регіону». Наприкінці 2015 р. було прийнято рішення про внесення змін до Статуту, до назви, штату організації та напрямків її діяльності. Для ефективної реалізації поставленої мети, а також для налагодження діалогу місцевої влади з громадськістю, між ГО «ФРГО» та Одеською міською радою було підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію.

Основні напрямки

сфера підприємницької діяльності

 детальніше

сфера громадської діяльності

 детальніше

сфера взаємодії з органами влади

 детальніше
 • Сприяння формуванню інфраструктури, що забезпечує сталий розвиток існуючої промисловості і стимулюючих будівництво нових підприємств;
 • Сприяння в організації бізнес-середовища, сприятливого для розвитку продуктивних сил міста Одеси;
 • Впровадження сучасної системи моніторингу процесів розвитку в місті Одеса;
 • Створення єдиного інформаційного простору для інвесторів, донорів і міжнародних фінансових організацій в місті Одесі, Україні, за кордоном;
 • Організація, координація учасників задля виконання програм та проектів, спрямованих на вирішення актуальних соціально-економічних проблем місцевого розвитку.
 • Сприяння поширенню в місті Одесі міжнародних практик і технологій розвитку територій;
 • Сприяння ефективному використанню ресурсів (природних, фінансових, людських), розвитку інфраструктури господарювання та життєдіяльності, охороні та примноженню природної і культурної спадщини;
 • Організація інформаційного обміну між суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями та органами влади всіх рівнів;
 • Надання організаційної, фінансової, юридичної, консультаційної, експертної допомоги громадським організаціям в частині написання проектів та отримання фінансування від міжнародних та українських фондів;
 • Сприяння розвитку та впровадження задля покращення добробуту і якості життя населення міста Одеси енергоефективних технології та технологій енергозбереження, поновлюваних джерел енергії.
 • Розробка та координація проектів розвитку з регіональними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профільними установами, як в місті Одесі, Україні, так і за кордоном;
 • Встановлення контактів і розвиток співпраці з українськими офіційними установами за кордоном, міжнародними організаціями та урядовими колами зарубіжних країн, зацікавленими у розвитку та зміцненні міжнародних економічних відносин та залучення інвестицій в економіку міста Одеси;
 • Супровід розробки та реалізації міських цільових програм стимулювання інвестицій і розвитку територій;
 • Сприяння проведенню соціально-економічних реформ на регіональному та місцевому рівні;
 • Створення стимулів для впровадження інструментів стратегічного планування, програмно-цільового бюджетування та бюджетування, орієнтованого на результат, нових механізмів адміністративного регулювання і управління, взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, розвитку механізмів приватно-державного партнерства;
 • Підтримка місцевих стратегічних ініціатив, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста Одеси, створення стимулів для реалізації проектів з розвитку соціальної та економічної інфраструктури та сприяння регіональним і місцевим властям в реалізації таких проектів;
 • Організація і проведення конференцій, семінарів, громадських слухань, прес-конференцій, інших масових акції та заходів;
 • Участь у здійсненні, реалізація як державних, так і власних програм, проектів;
 • Співпраця з різними суспільними та іншими установами, організаціями і підприємствами;
 • Організація журналістської, видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов’язаними з цілями ФРМО.