Місто рівних можливостей

Забезпечення безбар’єрного середовища для обмежених в русі (маломобільних) груп населення.

Проект з підвищення якості життя людей з обмеженими можливостями, за допомогою спеціальних конструкцій і механізмів, які здатні замінити сходи або забезпечують легкий рух уздовж них.

Стисла характеристика проблематики

Доступність середовища для маломобільних (обмежених в русі) груп населення є однією з найважливіших соціально-економічних проблем, що зачіпає права та потреби мільйонів громадян країни, необхідність вирішення якої випливає як з вимог національного законодавства, так і з міжнародних зобов’язань України.
Обмеження індивідуальної мобільності маломобільних груп населення (інвалідів) з максимально можливим ступенем їх самостійності, передбачає, перш за все, створення доступності безперешкодного міського архітектурного середовища, зокрема підземних переходів.

Рішення

Рішення даної проблеми, підвищення якості життя людей з обмеженими можливостями, забезпечується спеціальними конструкціями, здатними замінити сходи. Найбільш полегшене пересування, а також в місцях технічно неможливих для встановлення пандусів необхідного рівня нахилу і з обмеженим простором, людям з обмеженими можливостями забезпечують різні підйомники та платформи. Такі платформи з підйомниками здатні забезпечити рух по похилій уздовж сходового маршруту, в т.ч. з наявністю проміжних сходових пройомів, при мінімальному споживанні використовуваного простору. Додатковою перевагою таких підйомників є доступність пересування без супроводжуючої особи.

Місце реалізації проекту – 4 зони у 2-х локаціях (8 спусків-підйомів). У першій локації знаходяться три зони, які взаємодоповнюють одна одну з можливістю реалізації кожної окремо; друга локація абсолютно не залежить від реалізації першої.

Загальний бюджет проекту – 86,484.00 USD;
Стартова вартість (для реалізації однієї зони \ кожна зона) – 22,121.00 USD

Джерела фінансування – грантові кошти, інші форми безповоротного та безвідплатного фінансування, кошти приватних інвесторів.

Додаткова інформація надається за запитом.

Напишіть відгук